Wat is een Beoordelingsboog?

De beoordelingsboog helpt om systematisch een afweging te kunnen maken over de vraag of een kind terug naar zijn ouder(s) kan of beter in een pleeggezin (of elders) kan wonen. Met hulp van de beoordelingsboog beoordeelt de pleegzorgwerker alle factoren, die van belang zijn bij het beantwoorden van deze vraag.

Wat is een Choplist?

Wat is de choplist? ‘Choplist’ is een afkorting voor: Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg. Jeugdzorg gebruikt deze checklist als er een beslissing moet worden gemaakt over de mate van contact tussen een uithuisgeplaatst kind en diens ouders.

Hoe word je pleegouder Belgie?

Wie kan pleegouder worden?

  • De pleegouder zelf is minimaal 18 jaar.
  • De pleegouder woont in Vlaanderen en heeft voldoende woonruimte.
  • Pleegzorg doet u met het hele gezin.
  • Alle meerderjarige leden van een pleeggezin moeten een uittreksel uit het strafregister volgens model 2 kunnen voorleggen.

Wie heeft gezag bij pleegzorg?

U verzorgt en voedt het kind op als uw eigen kind. Maar de ouders of voogd hebben het gezag over het kind. U moet als pleegouder het kind minimaal 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. U moet toestemming hebben gekregen van de ouders om het pleegkind op te nemen in uw gezin.

Hoe kan ik mijn kind terug krijgen van jeugdzorg?

Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter vragen om uw kind snel uit huis te plaatsen. Dit heet een crisisplaatsing of spoeduithuisplaatsing. De toestemming van de rechter is maximaal 4 weken geldig. Binnen 2 weken na de toestemming van de rechter, komt er een rechtszaak.

Wat doet een pleegzorg begeleider?

De pleegzorgbegeleider verleent bepaalde basiszorg zelf. De pleegzorgbegeleider ondersteunt pleegouders bij de opvoeding van het kind, draagt bij aan een veilige gehechtheidsrelatie en ondersteunt ook bij praktische zaken.

Wat voor opleiding heb je nodig voor pleegzorg?

Het beroep Begeleider Pleegzorg is uit te oefenen met een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Hierbij kan er nog gevraagd worden naar een aanvullende opleiding die speciaal op dit beroep gericht is. Ook relevante werkervaring wordt vaak gevraagd.

Hoeveel krijg je per maand voor een pleegkind?

Leeftijd pleegkind Bedrag per maand in 2016 en 2017 2018
9 t/m 11 jaar € 549 € 556
12 t/m 15 jaar € 598 € 606
16 t/m 17 jaar € 660 € 669
18 jaar en ouder € 667 € 676

Waar moet je aan voldoen om pleegouder te worden?

Wettelijke eisen

  • Een van de aspirant pleegouders moet minimaal 21 jaar oud zijn.
  • Er behoort een verklaring van geen bezwaar te worden afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie.
  • Voor het toekomstige pleegkind moet een aparte slaapkamer beschikbaar zijn.

Hoeveel uithuisplaatsingen per jaar in Nederland?

* Er zijn meer dan 46.000 uithuisgeplaatste kinderen in Nederland. Zij verblijven in jeugdzorginstellingen, gezinshuizen of bij pleeggezinnen. * In Nederland worden 19.200 kinderen per jaar uit huis geplaatst. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is dit aantal met 14 procent gestegen.

Hoe werkt een pleegkind?

Als een pleegkind in uw gezin komt, krijgen u en uw gezin begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Dat is een maatschappelijk werker van de pleegzorgorganisatie die het kind bij u in huis heeft geplaatst. De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken.

Hoe krijg ik mijn dochter terug?

Leg contact met je kind. Wees geduldig en geef je kind een paar dagen om te reageren. Oefen wat je wilt zeggen voordat je je kind opbelt. Wees ook voorbereid om een voicemail achter te laten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Tom, ik zou je heel graag een keer willen zien om het te hebben over hoe je je voelt.